Makale Değerlendirme Süreci


MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

1. IDEA STUDIES Journal Online Dergi sistemine makale yüklenirken öncelikle İntihalnet, iThenticate veya Turnitin veya benzer intihal programlarından alınmış benzerlik raporu da eklenmelidir. kabul edilebilir benzerlik oranı maksimum %25'tir. (kaynakça hariç tutulabilir). İntihal raporunda sıkıntısı olmayan çalışmalar için hakem değerlendirme süreci başlatılacaktır.

2. IDEA STUDIES Journal Dergisi sistemine eklenecek çalışmalarda yazar isim, unvan, çalıştığı kurum, anabilim dalı ismi ve kurumun bulunduğu şehir bilgileri yazılmalıdır. Hakem sürecine gönderilirken isimler editörler tarafından silinerek, hakemlere yönlendirme yapılmaktadır. 

3. IDEA STUDIES Journal Dergisi sistemine yüklenen çalışmalar, öncelikle editörler tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluk açısından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir.

4. Dergi yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez.

5. Yüksek Öğretim Kurulu’nun 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda “Makale başvuru sırasında kabul/red şartına bağlı olmaksızın ücret alan dergilerin” Doçentlik Başvurularında değerlendirmeye alınabileceği kararına uygun hareket edebilmek adına, ön değerlendirmeden geçen makalelerin hakem süreci başlatılması için makale kabul ücretinin hakem değerlendirmesinden önce yatırılması gerekmektedir. Hakem süreci olumlu şekilde tamamlanmış olan makalelerin yayınlanması için ilave bir yayın ücreti talep edilmeyecektir.

6. Bilimsel içerik içermeyen ve bilime yenilik kazandırmayan hiçbir çalışma dergimizde kabul görmemektedir. Bu tip çalışmalara dergimizde yer verilmemektedir. Yazım ve yayın ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan yazılar, değerlendirilmesi için en az 2 hakem’e gönderilir.

7. Hakem ve yazar isimleri KÖR HAKEMLİK Uygulaması ile karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur.

8. Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 30 gündür. Bu süre sonunda rapor edilmeyen çalışmalar için yeni bir hakem tayin edilir.

9. Hakem değerlendirmesinden OLUMLU HAKEM RAPORU alan yazı yayınlanmaya hak kazanır.

10. Çalışmaları değerlendiren hakemler, çalışmaları aşağıda belirtilmiş olan unsurları dikkate alarak değerlendirmektedirler. Ayrıca yazarlar, dergi sisteminden kendi çalışmalarına ilişkin olarak yapılmış olan hakem değerlendirmelerini inceleme imkanına sahiptirler. Hakem değerlendirmelerinde aşağıda yer alan kıstaslar dikkate alındığı unutulmamalıdır. 

 • Başlık ve içerik uyumu
 • Bilimsellik ve orjinallik
 • Makalenin dil ve ifade bakımından uygunluğu
 • Konunun ele alınışı ve kapsamı
 • Konu bütünlüğü
 • Orijinal ve birinci el kaynaklara ulaşma
 • Yeni bilimsel çalışmalara ve kaynaklara ulaşma
 • Alana sağladığı katkı
 • Alanın terminolojisine hakimiyet
 • Dil, üslup, anlaşılabilirlik ve akıcılık
 • Sonuç elde etme

11. Hakemler, düzeltme istedikleri yazıyı yayınlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler. Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda, yazar tarafından düzeltilmiş olan metin dergi sistemine yüklendikten sonra yine sistem tarafından otomatik olarak hakeme gönderilmektedir. 

12. Yazarlar, makul çerçevede ve ikna edici verilerle birlikte hakem raporuna itiraz edebilirler. İtirazlar dergi yönetimi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde konu ile ilgili olarak farklı bir hakemin (ya da hakemlerin) görüşlerine başvurulabilir.

13. IDEA STUDIES Journal Dergisi sistemine eklenen yazıların değerlendirme sürecinin hangi evresinde olduğu, yazarlar tarafından kendi üyelik bilgileri kullanılarak takip edilebilir. Hakem süreci titizlikle izlenmeli, sistem yalnızca bir kez değişiklik hakkı verebildiğinden dolayı yapılması muhtemel değişiklikler için her hakem değerlendirmesinin de sonuçlanması ve raporların sisteme girilmesi beklenmelidir.

14. Dergi editörleri, hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder. Bu doğrultuda, editörler tarafından bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar alınabilir.

15. Dergi sisteminde yayın yüklemesi sırasında yayın telif hakkı sözleşmesi kullanılmaktadır. Ancak editör ve yayın kurulu gerekli gördüğü durumda yazar ya da yazarlardan bu telif hakkı devir sözleşmesi ayrıca istenebilir. 

16. IDEA STUDIES Journal dergisinde yayınlanan çalışmalar dergi ismi referans gösterilerek kullanılabilir. Referans gösterilmeden kullanılan yazılar hakkında ilgili kullanıcıya yönelik hukuki yaptırım uygulanır. Bu konuda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.