Makale Yazım Kuralları


IDEA STUDIES MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE BAŞLIĞI

Yayınlanmak amacı ile yazar tarafından gönderilen çalışmalarda öncelik İngilizce ve Türkçe çalışmalardır. Bunun yanında tüm dünya dilleri kabul edilebilmektedir.

Sadece İngilizce yazılmış çalışmalarda Türkçe veya diğer dillere ait başlık yazılması zorunlu değildir.

Türkçe veya diğer dillerde yazılmış çalışmalarda ise Türkçe ve diğer dünya diller başlığı yanında İngilizce başlığın da yer almazı zorunludur.

Başlıklar 11 punto (Bold ve Times New Roman Yazı Stili) olmalıdır.

YAZAR BİLGİLERİ

IDEA STUDIES Journal dergisine gönderilen yazılar hakem sürecine gireceği için, sisteme eklenen yazıların içine isim veya yazarın kimliğini deşifre edici bilgiler YAZILMAMALIDIR. Makalenin hakem süreci tamamlandıktan sonra yazar veya yazarlar ile ilgili bilgiler makaleye editör tarafından eklenecektir.

ÖZET / ABSTRACT ve ANAHTAR KELİMELER (KEY WORDS)

Sadece İngilizce yazılmış çalışmalarda: Abstract ve key words yazılması yeterlidir.

İngilizce dışındaki diğer dillerde yazılmış çalışmalarda: Türkçe ÖZET (veya diğer dünya dillerinde özet) ile birlikte Abstract (İngilizce) yazılması gereklidir. 

Özet ve abstract: En az 200 kelimeden oluşmalıdır.

Keywords ve Anahtar Kelimeler (diğer dünya dilleri anahtar kelimeleri): En az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.

Bu şartları yerine getirmeyen yazılar hakem sürecini tamamlasalar bile yayımlanmazlar.

SAYFA DÜZENİ

Lütfen sayfa düzenini aşağıdaki değerlere uygun biçimde yapılandırın:

Kâğıt Boyutu                  : A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemelidir)

Üst Kenar Boşluk           : 2 cm

Alt Kenar Boşluk            : 2 cm

Sol Kenar Boşluk            : 2 cm

Sağ Kenar Boşluk           : 2 cm

Yazı Tipi                        : Times New Roman (İki yana yaslı)

Yazı Boyutu                   : Başlıkta 11, metinde 11, özetlerde 10 ve dipnotlarda 8 punto

Paragraf Aralığı              : Metin içinde Önce: 6 nk-Sonra 6 nk; Özetlerde: Önce:0 nk-Sonra:0 nk

Satır Aralığı                    : Tek

Sayfa Sınırlaması            : IDEA STUDIES Dergisi online yayın yaptığından dolayı sayfa sınırlaması yoktur.

LÜTFEN ÇALIŞMA İÇERİSİNDE SAYFA NUMARASI VERMEYİNİZ ve SAYFALAR ARASINDA KESME ATMAYINIZ. 

BAŞLIKLARIN NUMARALANDIRILMASI

Çalışma ana başlıklar GİRİŞ kısmından itibaren numaralandırılmalıdır.

Çalışma ANA BAŞLIKLARI BÜYÜK HARFLE, Alt başlıkların İlk Harfleri Büyük yazılmalıdır.

Örneğin:

1. GİRİŞ

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

3. BULGU ve TARTIŞMALAR

3.1. Demografik Bulgular

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

KAYNAKÇA


TABLO, RESİM ve ŞEKİLLER

Metin içinde yer alan tablo, resim ve şekiller (grafikler), bölüm numarasına göre değil, tablo, resim (görsel) ve şekillerin (grafiklerin) sıralamasına göre numaralandırılmalıdır.

Tablolar, resim olarak eklenmemelidir.

Metin içinde yer alan tablo, resim (görsel) ve şekillerin (grafiklerin) isimleri ve kaynakları yazılmalıdır.

Tablolar iki yana yaslı olmalıdır. Resim (Görsel) ve şekiller (grafikler), sola yaslı olmalıdır.

Tablo, resim ve şekillerde;

Yazı puntosu      : 9 punto

Yazı tipi             : Times New Roman

Satır aralığı         : Tek

Paragraf aralığı   : Önce ve sonra 0 nk

Örneğin:

Tablo 1. Tablo adı veya açıklaması

Tablo İçeriği 1

Tablo İçeriği 1

Tablo İçeriği 1

 

 

 

Kaynak. xxxxx

Şekil 1. Şekil adı veya Açıklaması

Kaynak: XXXxx

Görsel 1. Görsel ismi

Kaynak: xxxx

METİN ÇİNDE KAYNAK GÖSTERME BİÇİMİ

Metin içinde yapılan atıflar için (Yazar soyismi, Yıl: Sayfa No) veya (Yazar soyismi, Yıl) biçimi kullanılmalı, dipnot şeklinde atıf gösterimi zorunluluk dışında tercih edilmemelidir.

KAYNAKÇA

Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında çalışmada kullanılan kaynakların bir listesi verilmelidir.

Metin içinde atıf yapılan tüm kaynaklar, kaynakçada gösterilmek zorundadır.

Kayakça kısmında azılacak kaynak gösterilirken APA ya da MLA sistemlerinden biri kullanılabilir. Bu tercih yazara bırakılmıştır.

Çalışmada kullanılan referansların listelendiği kaynakça kısmında, kaynaklar yazar soyadı sıralamasına göre ve alfabetik olarak yazılmalıdır.

Kaynakça kısmında kaynaklara numara verilmemelidir.

ÖRNEK KAYNAKÇA YAZIMLAR

KİTAPLAR

Tek Yazarlı Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı, Yayım Yeri, Şehir.

Odabaşı, Y. (2004). Postmodern Pazarlama, Mediacat Kitapları, İstanbul.

İki Yazarlı Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. & Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı, Yayım Yeri, Şehir.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Üç ve Daha Fazla Yazarlı Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi.; Soyad, Adın İlk Harfi. & Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı, Yayım Yeri, Şehir.

Beck, C.A.J.; Sales, B.D., Walter, M.D. & Heynes, A.P. (2002). Managing Diversity in the Classroom, New Age Printing, Washington DC.

Çeviri Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı (Çev. / Haz.), Yayım Yeri, Şehir.

Pearson, C.S. (2003). İçimizdeki Kahraman (Çev.:Semra Ayanbaşı), Akaşa Yayınları, İstanbul.

Editörlü Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). “Bölüm Adı” (Ed. Editörün Adı Soyadı), Kitabın Adı, ss.Sayfa Aralığı, Yayım Yeri, Şehir.

Karluk, S.R. (2005). “Kıbrıs’ın AB Üyeliği AB’yi Böler mi?”. (Ed. Oğuz Kaymakçı ), Avrupa Birliği Üzerine Notlar, ss. 263-287, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Yazarı Belirtilmemiş Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Eserin Adı, (Yayım Yılı), Yayım Yeri.

İmlâ Kılavuzu, (2000), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

MAKALELER

Tek Yazarlı Makalelerin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Makalenin Adı”, Yayınlandığı Dergi Adı, Cilt(Sayı):Sayfa Aralığı.

Karayormuk, K. (2001). “Toplam Kalite Yönetiminde Performans Değerlemenin Önemi ve Bir Araştırma”,  Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(2):61-73.

İki Yazarlı Makalelerin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. & Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Makalenin Adı”, Yayınlandığı Dergi Adı, Yıl(Sayı):Sayfa Aralığı.

Kıngır, S. & Mesci, M. (2007). “Öğrenen Organizasyonlar”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(19):19-27 .

Üç ve Daha Fazla Yazarlı Makalelerin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi.; Soyad, Adın İlk Harfi. & Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Makalenin Adı”, Yayınlandığı Dergi Adı, Yıl(Sayı):Sayfa Aralığı.

Sands, S.; Oppewal, H. & Beverland, M. (2009). ‘’The Effects of In-store Themed Events on Consumer Store Choice Decisions’’, Journal of Retailing and Consumer Services, 16: 386-395.

TEZ & PROJELER

Tez veya Projelerin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Tez Adı”, Tez türü, Üniversite/Enstitü, Şehir.

Aydın, A. E. (2013). ‘’Ürünlere Yüklenen Hedonik Ve Faydacı Değeri Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma’’, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

SEMPOZYUM / KONFERANS / BİLDİRİ

Sempozyum/Konferans/Bildirin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Bildiri Adı”, Etkinliğin Adı, Etkinlik Tarihi, (Editör. Adı Soyadı), Etkinliği Düzenleyen Kurumun Adı, Sayfa Aralığı, Şehir.

Öztürk, B. (2016). ‘’Dini Eğilimlerin Tüketici Tercihlerine Etkisi: İngiltere’de Gıda Seçimleri Örneği’’ Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 27-30 Ekim 2016, İKSAD, 859-869, Antalya.

DİĞER YAYINLAR

Ansiklopedi Maddelerinin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Madde Hali”, Ansiklopedinin Adı, (Cilt No):Sayfa Aralığı, Şehir.

Bayraktar, M. (1996). “Dâvûd-ı Kayseri”, Diyanet İslam Ansiklopedisi (DİA), (IX):32-35, İstanbul.

Gazete Yazılarının Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Yazının Başlığı”, Gazetenin Adı.

Akyol, T. (2005), “Sosyal Bilim Ödülleri”, Milliyet.

Kurumsal WEB Sayfasının Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Kurum Adı Kısaltması, Kurum Adı, Web Adresi

YÖK, Yüksek Öğretim Kurulu, www.yok.gov.tr.