SIKÇA SORULAN SORULAR


Derginiz Uluslararası Nitelikte Bir Dergi Midir?

EVET, ULUSLARARASI BİR DERGİDİR. IDEA STUDIES dergisi uluslararası dergi niteliğinde olup, ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranmaktadır.

Derginiz Hangi Aralıklarda Yayınlanmaktadır?

Yılda 4 sayı. MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK

Derginiz Hakemli Bir Dergi Midir?

EVET, HAKAMELİ BİR DERGİDİR. IDEA STUDIES Journal dergi sistemine yüklenen çalışmalar, ilk önce alan editörleri tarafından incelenmekte ve uygun bulunan çalışmalar, hakeme yönlendirilmektedir. Hakem sürecinde çift kör hakemlik sistemi ile çalışılmakta olup, yazar bilgileri hiçbir şekilde hakemler tarafından görülememektedir.

Derginiz Doçentlik Kriterleri Kapsamında Mıdır?

EVET, DOÇENTLİK KRİTERİ KAPSAMINDADIR. IDEA STUDIES Dergisi, İktisadi ve idari bilimler ve alt bilim dalları alanında doçentlik kriterlerine göre uluslararası dergi statüsünde puanlanan dergiler arasında yer almaktadır. 

Derginiz Akademik Teşvik Kriterleri Kapsamında Mıdır?

IDEA STUDIES Dergisi, AKADEMİK TEŞVİK KRİTERİNE UYGUN statüde bir dergidir.

Derginizde Yayımlanan Makaleler İçin DOI Numarası Verilmekte Midir?

EVET, her makale için yayın aşamasında makalelere DOI NUMARASI ATANMAKTADIR. 

Aynı Yazar (Yazarlar), Birden Fazla Çalışmasını Aynı Sayıda Yayımlatabilmekte Midir?

Yayın kurulu ve editörler kurulunun özel onayı ile bu durum mümkündür lakin etik açısından çok uygun bulunmadığından dolayı, özel durumlar ve inisiyatif gerektiren durumlar haricinde genellikle tercih edilmemektedir.

Derginiz Hangi Dillere Yayın Kabul Etmektedir?

IDEA STUDIES dergisinde  öncelik İngilizce ve Türkçe çalışmalar kabul edilmektedir. 

Hakem Değerlendirme Süreci Ne Kadar Zamanda Tamamlanmaktadır?

Hakem atamalarından önce çalışma alanı ile ilgili hakem olabilecek hocalarımız GSM ile aranmaktadır. Müsait zamanları olması durumuna göre 7 ile 21 gün aralığında kendilerine atanacak olan çalışmaları değerlendirmeleri talep edilmektedir. Hakem değerlendirmesi 7. ve 15. gün sonunda yapılmamış ise, dergi sistemitarafından hakeme otomatik hatırlatma maili gönderilmektedir. Bu süreler sonunda da herhangi bir gecikme yaşanıyorsa başka bir hakeme yönlendirme yapılarak sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasına gayret gösterilmektedir. Bu süreç içerisinde hakemlerden herhangi bir dönüş sağlanamaması durumunda ise alan hakemi ve editörler kurulu tarafından çalışma değerlendirilerek sonuca ulaşılmaktadır.

Hakem Süreci Hakkında Yazarlara Bilgi Verilmekte Midir?

Hakem süreci dergi web sistemi üzerinden yapıldığından dolayı, yazarların dergi sistemi menüsünden giriş yaparak yayın durumunu takip etme imkanı söz konusudur. Ayrıca sistem tarafından, kayıt olunan mail adresine de otomatik bilgi maili gönderilmektedir.

Derginizde Yapmış Olduğum Hakemlik İle İlgili HAKEM BELGESİ Verilmekte Midir?

Hakem sürecini tamamladıktan sonra. İlgili makalenin yayınlanacağı sayı yayına girdiği zaman, dergi web sistemi üzerinden HAKEMLİK BELGENİZİ OTOMATİK OLUŞTURABİLİR ve Bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

Yazarlara Kendisine Ait Çalışmanın Hangi Hakemler Tarafından Değerlendirildiğine Dair Bilgi Verilmekte Midir?

Hiçbir çalışmanın hakem değerlendirilmesine ait bilgi yazar tarafından istense dahi verilmemektedir.

Derginizde Yayımlanan Makaleleri Basılı Olarak Almak Mümkün Müdür?

IDEA STUDIES Dergisi online bir dergidir. Bu nedenle makalelere dergi sayfası menüsünde yer alan arşiv kısmından ve son sayı kısmından ulaşabilirsiniz. İlgili sayı ve cilt içinde KAPAK, İÇİNDEKİLER, JENERİK ile MAKALE sayfalarını ayrı ayrı bilgisayarınıza kaydetmeniz mümkündür.

Derginiz Ücretli Dergi Midir?

IDEA STUDIES dergisi, açık erişim politikasını benimsemiş, ancak abonelik için gelir elde etmeyen bir dergidir. IDEA STUDIES dergisi, makale yayınlayabilmek için dergi sayfasının web barındırması, yayınlanan makalelere doı atanması, dijital baskı, grafik tasarım, mizanpaj gibi işlemleri hizmet satın alınan firma aracılığı ile yürütmektedir.  Diğer Açık Erişim yayıncıları gibi dergi sistemine yüklenen çalışmaların yayınlanmış makaleye dönüştürülebilmesi için Makale İşleme Ücreti (APC) talebinde bulunmaktadır.

Makale İşleme Ücreti talebini de Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nun 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda “Makale başvuru sırasında kabul/red şartına bağlı olmaksızın ücret alan dergilerin” doçentlik başvurularında değerlendirmeye alınabileceği kararına uygun bir şekilde hareket edebilmek ve paratoner dergi statüsüne düşmemek için ön değerlendirmeden geçen makalelerin hakem süreci başlatılması aşamasında ücret talep etmektedir. Makale kabul ücreti ödendikten sonra dekontlar dergi yönetimi tarafından tasarım firmasına gönderilir. Hakem süreci olumlu şekilde tamamlanmış olan makalelerin yayınlanması için ilave bir yayın ücreti talep edilmeyecektir.

Çalışmalara ait etik kurul raporu gerekli midir?

Etik kurul raporu yazarın kendi sorumluluğundadır. O nedenle dergi sistemine yükleme yapılırken çalışmalarınıza ait etik kurulu raporları yazarlardan talep edilmemektedir. Gerekli durumlarda dergi editörlüğü yazarlardan ayrıca etik kurulu raporunu talep etme hakkını saklı tutmaktadır. 

Derginizin Yağmacı/Şaibeli Dergi Olmadığına Dair Beyanatı Var Mıdır?

IDEA STUDIES dergisi, Yağmacı/Şaibeli Dergiler hakkında Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 07.03.2019 Genel Kurulunda ve 30 Aralık 2021 tarih ve 2021.18 nolu oturumunda alınan 2021.18.643 sayılı karara göre hareket etmektedir. Bu kararda “Makale başvuru sırasında kabul/red şartına bağlı olmaksızın ücret alan dergilerin yağmacı dergi sayılmayacağı” ve özellikle doçentlik başvurularında değerlendirmeye alınabileceği kararı verilmiştir.

IDEA STUDIES dergisi YÖK'ün almış olduğu bu karara titizlikle uygun hareket etmektedir. Bu nedenle de 2015 yılından bu yana yayın yapmakta olan dergimiz, gerek web sayfasında gerekse yazarlara gönderilen bilgilendirme maillerinde makale başvurusu sırasında -kabul/red şartına bağlı olmaksızın- ücret alan dergiler kategorisinde olduğunu, o nedenle paratoner dergi olmadığını her zaman açık bir şekilde belirtmektedir.

Bu kapsamda uluslararası hakemli indeksli dergi statüsünde olan dergimizin Yağmacı/Şaibeli dergi olmadığını, özellikle YÖK’ün kararlarına uygun şekilde hareket ettiğini her daim beyan etmektedir.