Yayın Süreci Aşamaları


Yeni Üye Kaydı

Yazarlar yayınlatmak istedikleri çalışmaları yüklemek için öncelikle dergi sistemine üye olmalıdırlar.

Bunun için dergi sayfasının sağ üst köşesinde bulunan “yeni üyelik” butonu kullanılmaktadır.  Bu kısımda istenen bilgiler, yazar tarafından eksiksiz şekilde doldurulmalıdır.

Mail adresi yazılırken, edu uzantılı mailler spama düşebildiğinden dolayı güncel mail adresi tercih edilmelidir.

Dergi Sistemine Giriş

Yazarlar, yeni üye kaydı sırasında oluşturdukları üyelik bilgilerini kullanarak (Kullanıcı adı: mail adres ve Şifre: belirledikleri şifredir) dergi sistemine giriş yapabilirler.

Eskiden üye kaydı yapmış kişilerin yeninden üye kaydı yapmasına gerek yoktur.

Makale Yükleme

Dergisi sistemine eklenecek çalışmalarda yazar isim, unvan, çalıştığı kurum, anabilim dalı ismi ve kurumun bulunduğu şehir bilgileri yazılmamalıdır. 

Dergi sistemine yüklenecek çalışmaları dergi yazım ilkelerine uygun olarak hazırlanması gerekir. Uygun olmayan yazılar için süreç başlatılmayacaktır.

Yazarlar makale yüklemesi yapmadan önce yayınlatmak istediği çalışmaya ait benzerlik raporunu almalıdır. İntihalnet, iThenticate, Turnitin veya benzer intihal programlarından alınmış benzerlik raporu kabul edilmektedir. Kabul edilebilir benzerlik oranı: maksimum %25'tir. (Benzerlik raporu alınırken kaynakça hariç tutulabilir).

Yazar dergi sistemine giriş yaptıktan sonra, “yeni makale gönder” ikonunu kullanarak yayınlatmak istedikleri çalışmalarını dergi sistemine yükleyebilirler.

Çalışmaların word dosyasını yüklemek gerekir. Makalelerin tasarım aşamasında sorun olmaması için PDF dosyası kabul edilmeyecektir.  

Dergi sistemine yazar makale yükledikten sonra, dergi sistemi tarafından makaleniz başarıyla yüklenmiştir bilgisini içeren otomatik bir mail gönderilir. 

Editör Değerlendirmesi ve Dosya İncelenmesi

Dergi sistemine yüklenen çalışmalar, editör tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluk açısından incelenir. Uygun olan çalışmalar alan editörüne yönlendirilir.

IDEA STUDIES Dergisi sistemine yüklenen çalışmalarda eksik veya sorun söz konusu olursa, yazı editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir.

Bilimsel içerik içermeyen ve bilime yenilik kazandırmayan hiçbir çalışma editör tarafından kabul görmemektedir.

Editör incelemesinden sorunsuz olarak geçen çalışmalara hakem ataması yapılır. Çalışmaya hakem ataması yapmadan önce yazara yayın süreci ve makale kabul ücreti ile ilgili mail gönderilir. Mail içeriğinde, derginin paratoner/yağmacı dergi olmadığına yönelik beyan niteliği taşıması için, Türkiye’de “Yüksek Öğretim Kurulu’nun 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda “Makale başvuru sırasında kabul/red şartına bağlı olmaksızın ücret alan dergilerin” doçentlik başvurularında değerlendirmeye alınabileceği kararına uygun hareket edebilmek için yazardan makale kabul ücreti talebi olduğu bilgisi verilir. Bu aşamadan sonra makalelerin yayınlanması adına yazarlardan hiçbir ek ücreti talebi olmayacaktır.

IDEA STUDIES journal dergisi; web sayfası barındırma, internet alan adı, her çalışmaya doi ataması yapılması, grafik ve sayfa tasarımı ve indeksleme işlemlerini hizmet satın aldığı firma aracılığı ile yaptığından dolayı makale kabul ücreti talep etmektedir. Yazarlardan talep edilen makale kabul ücreti, makalelerin yayınlanacak aşamaya dönüştürmesi maliyetlerini karşılamak için kullanılmaktadır.

Makale kabul ücreti yatırılan çalışmalara, editör tarafından hakem ataması yapılır ve yayın süreci başlatılır.

Hakem Süreci

Editör değerlendirmesi tamamlanan çalışmalar için alan editörleri tarafından hakem hocalar aranır veya mail yoluyla hakem değerlendirme talebi gönderilir.

Hakemlere değerlendirme yapmak için müsait zamanları olup olmadığı sorulur. Olumlu cevap alınan en az 2 hakeme çalışmalar değerlendirilmek üzere gönderilir.

KÖR HAKEMLİK uygulaması ile hakem ve yazar isimleri karşılıklı olarak gizli tutulur.

Hakemlere gönderilen yazıları değerlendirmek için değerlendirme tamamlanmamış ise 7, 15 ve 21. günde hatırlatma maili gönderilir. Hakem değerlendirme süresi azami 30 gündür. Bu süre sonunda rapor edilmeyen çalışmalar için yeni bir hakem tayin edilir.

Hakem değerlendirmesinden OLUMLU HAKEM RAPORU alan yazılar yayınlanmaya hak kazanır.

Çalışmaları değerlendiren hakemler, çalışmaları aşağıda belirtilmiş olan unsurları dikkate alarak değerlendirmektedirler. Ayrıca yazarlar, dergi sisteminden kendi çalışmalarına ilişkin olarak yapılmış olan hakem değerlendirmelerini inceleme imkanına sahiptirler. Hakem değerlendirmelerinde aşağıda yer alan kıstaslar dikkate alınmaktadır. 

 • Başlık ve içerik uyumu
 • Bilimsellik ve orijinallik
 • Makalenin dil ve ifade bakımından uygunluğu
 • Konunun ele alınışı ve kapsamı
 • Konu bütünlüğü
 • Orijinal ve birinci el kaynaklara ulaşma
 • Yeni bilimsel çalışmalara ve kaynaklara ulaşma
 • Alana sağladığı katkı
 • Alanın terminolojisine hakimiyet
 • Dil, üslup, anlaşılabilir olma ve akıcılık
 • Sonuç elde etme

Hakem değerlendirmesi sonucunda olumlu (yayınlanabilir raporu) rapor alan çalışmalar tasarım yapılacak firmaya gönderilir ve tasarımlarının tamamlanması beklenir. Tasarımı biten çalışmalar ilgili sayıda yayınlanır.

Hakem değerlendirdiği çalışmada düzeltme yapılmasını isteyebilir. Bununla birlikte çalışmanın düzenlenmiş halini görmek tekrar görmek istiyorum veya düzeltilmiş halini tekrar görmek istemiyorum seçeneğini işaretler. Hakem tarafından hangi seçenek işaretlenmiş olursa yazar hakemin düzeltme önerilerine göre çalışmasını yeninden düzenlemeli ve düzeltilmiş çalışma metnini dergi sistemine yüklemelidir. Yazar tarafından ilgili makalenin düzeltilmiş metin dergi sistemine yüklendikten sonra yine sistem tarafından otomatik olarak hakeme gönderilmektedir. 

Hakem süreci yazar tarafından titizlikle izlenmelidir. Hakemlerin düzeltme önerilerini yapmak için her iki hakemin de değerlendirmesini beklemek makul olacaktır. Yazarlar yayınlarının çıkacak sayıya yetişmesi adına düzeltme dosyalarını 7 ile 10 gün içerisinde tamamlamaya özen göstermelidir.

Yazarlar, makul çerçevede ve ikna edici verilerle birlikte hakem raporuna itiraz edebilirler. İtirazlar dergi yönetimi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde konu ile ilgili olarak farklı bir hakemin (ya da hakemlerin) görüşlerine başvurulabilir.

Dergi editörleri, hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder. Bu doğrultuda, editörler tarafından bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar alınabilir.

Makale Tasarımı ve Yayınlanması

Hakem süreci olumlu olarak tamamlanmış çalışmalar tasarım hizmeti alınan firmaya gönderilir ve çalışmaların tasarım yapılmış hali beklenir.

Tasarımı biten çalışmalar editör tarafından kontrol edilir ve sorunsuz şekilde tamamlanmış çalışmalar yayın sırasına alınır.

Yayın süreci tamamlanmış olan çalışmalar yayınlanacak son sayıya eklenir ve yayına alınır.

Yayınlanmış çalışmalar için yazara dergi sistemi tarafından çalışmanız yayınlanmıştır bilgisini içeren mail gönderilir.