Yazar Sorumlulukları ve Etik Kurallar


YAZAR SORUMLULUKLARI

Yazarlar, dergi sistemine yükledikleri ve yayımlamak istedikleri çalışma ve yayınlarının içeriği konusunda toplu sorumluluk almalıdırlar. Bu nedenle araştırmacılar, özellikle yöntem ve bulguların doğru bir şekilde rapor edildiğinden, atıf kaynak gösterme konusunda dikkatli davrandıklarından emin olmak için yayınlarını her aşamada dikkatlice kontrol etmelidir.

Makale çalışmasına ilişkin yapılmış olan araştırma, görüşme ve anket uygulaması gibi çalışmalarda etik kurul raporu alınmasının gerekliliği konusunda sorumlu davranmalı ve ilgili tüm mevzuatları takip etmelidirler.

Dürüstlük

Araştırmacılar yayımlamak üzere sundukları çalışmalarında, elde edilen bulgu ve sonuçlarını dürüstçe, uygunsuz veri manipülasyonu olmaksızın sunmalıdır. Araştırma bulgu ve görüntüleri yanıltıcı bir şekilde kesinlikle değiştirilmemelidir.

Yazarlar, dergi sistemine yükledikleri makalelerin makale kabulünden yayınlanma aşamasına ve hatta yayın sonrasında dahi herhangi bir hata keşfettikleri aşamada derhal dergi editörlüğü uyarmalıdır. Bu durumda gerektiğinde düzeltme veya geri çekme işlemleri yapmak için editörlerle işbirliği yapmalıdır.

Araştırmacılar uygulamalı çalışma gerçekleştirmişler ise, kullandıkları yöntemlerini tanımlamaya ve bulgularını mümkün olan en sade ve açıklıkta sunmaya çalışmalıdır. Yayınlamak istedikleri çalışmaların diğer araştırmacılar tarafından da ileride tekrarlanabilmesine olanak sağlayacak şekilde yeterli ayrıntı sunulmalıdır.

Yazarlar, kendi çalışmalarında kullandıkları başkalarına ait esere ait atıflara ve alıntılara doğru bir şekilde yer vermelidirler. Atıf yapılan çalışmayı okumamışlarsa, diğer yayınlardan referanslar kopyalamamalıdırlar.

Şeffaflık

Çalışma içerisinde yer alan tüm yazarlar, yayınlanacak ve yayınlanmış çalışma versiyonlarını listelemeyi kabul etmeli ve onaylamalıdır. Yazar sıralamasında herhangi bir değişiklik veya yazar listesinden çıkarılanlar da dahil olmak üzere, bu durumun tüm yazarlar tarafından onaylanması gereklidir. O nedenle dergi sistemine makale yükleyen yazar, editör ile diğer yazarlar arasındaki irtibat noktası olarak hareket etmeli ve diğer yazarları bilgilendirme sorumluluğunu üstlenmelidir.

Özgünlük

Yazarlar, hazırladıkları çalışmanın orijinal olduğu ve başka bir yerde veya herhangi bir dilde yayınlanmamış olduğuna ilişkin yayın gereksinimlerine uymalıdır.

Uygulanabilir telif hakkı yasaları ve sözleşmeleri takip edilmelidir. Telif hakkı malzemesi (ör. Tablolar, şekiller veya kapsamlı teklifler) yalnızca uygun izin ve onay ile çoğaltılmalıdır.

Gerek önceki araştırmalarda gerekse yazarların kendi çalışmaları ve yayınları doğru bir şekilde kabul edilmeli ve referans alınmalıdır. Temel literatürden mümkün olduğunca faydalanılmalıdır.

Yazarlar, bulguların daha önce yayınlanıp yayınlanmadığını ve başka bir yerde yayınlanması için gönderilip gönderilmediği konusunda editörlere bilgi vermelidir.

Hesap Verebilirlik ve Sorumluluk

Tüm yazarlar, bildirilen çalışmaları okumalı ve bunlarla aşina olmalı ve yayınların bu kılavuzdaki ilkeleri izlemesini sağlamalıdır. Çoğu durumda, yazarların araştırmanın bütünlüğünden ve raporlamasından ortak sorumluluk alması beklenir. Bununla birlikte, yazarlar yalnızca araştırmanın belirli yönleri ve raporlamaları için sorumluluk alırsa, bu yayında belirtilmelidir.

Yazarlar yayınlandıktan sonra hatalar veya ihmaller tespit edilirse yazarlar editör veya yayıncı ile çalışmalarını derhal düzeltmek için çalışmalıdır.

YAYIN ETİĞİ

IDEA STUDIES dergisi, tüm yazarların, gizlilik konularını ciddiye alan ve kişisel bilgilerinizi korumayı taahhüt eden COPE tarafından öngörülen etik standartlara uymasını zorunlu kılar.

İNTİHAL POLİTİKASI

Dergi sistemine yayımlanmak üzere sunulan tüm çalışmalar, benzerlik (intihal) taramasından geçmek zorundadır. İntihal raporunun alınması ve çalışmanın yayımlanmasında sakınca olmaması durumunun onaylanması yazarın sorumluluğunda olup, çalışmaların Turnitin, CrossCheck by iThenticate veya intihal.net tarafından raporlanması gerekir. Benzerlik raporu alınan çalışmalar makale ile birlikte dergi sistemine yüklenmesi veya dergi mail adresine ulaştırılması gerekir.

TELİF HAKKI

Telif hakkı, makalenin bilimsel bir araştırmayı ayrıntılı olarak tanımlamak için yazılmış olduğu belirli yolları korumayı amaçlar. Yazarın haklarını korumak ve yayınlanan araştırmanın yeniden yazdırılması veya diğer amaçlarla kullanımına ilişkin izinleri düzenlemek için gerekli görülmektedir. Yayına kabul edilmiş çalışmaların telif hakları IDEA STUDIES dergisine devredilmiş sayılır.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

IDEA STUDIES dergisi açık erişimli bir dergi olup, tüm içeriğin kullanıcıya veya kurumuna ücretsiz olarak serbestçe erişilebileceği anlamına gelir. Yayıncı veya yazarın önceden izni olmadan, kullanıcılar, makalelerin tam metinlerini okumak, indirebilir, kopyalayabilir, yazdırabilir, arama yapabilir, bağlantı kurabilir veya diğer yasal amaçlarla kullanabilir.