TELEVİZYON KANALLARININ REKLAM SLOGANLARININ REKLAMIN FONKSİYONLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2021-32
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 578-587
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Reklam; pazarlamada, kişi ya da kurumların sıklıkla kullandığı her geçen gün önemi giderek artan bir tutundurma faaliyetidir. Reklam ile reklamı yapılan kişi, kurum ya da ürünün rakiplerinden farklı olan yönleri ortaya konularak tüketiciler etkilenmeye çalışılmaktadır. Bir reklam oluşturulurken dikkate alınması gereken kavramların başında sloganlar gelmektedir. Sloganlar, reklamın fonksiyonlarını kullanarak tüketicilere mesajlar iletirler. Bu sayede hedef kitle üzerinde reklam etkinliği arttırılabilir. Televizyon kanalları birer reklam mecrası olmalarının yanı sıra aynı zamanda kendi reklamlarını da yapmaktadırlar. Araştırmada 2020 yılının en çok izlenen beş televizyon kanalının geçmişten günümüze reklamlarında kullanmış oldukları sloganlar incelenmiş, bu sloganların reklamın fonksiyonları açısından değerlendirilmesi amaçlanmış ve televizyon kanallarının kendi reklam sloganlarında hangi reklam fonksiyonlarından daha fazla yararlandıkları ortaya konulmuştur. Araştırmanın sonuç bölümünde televizyon kanallarının tüm reklam sloganları birlikte değerlendirilmiş ve reklam sloganlarında reklamın fonksiyonlarının kullanımı ile ilgili öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Advertising is a promotion activity in marketing that is frequently used by individuals or institutions and has ever-increasing importance each passing day. With advertising, by revealing the aspects of the advertised person, institution, or product that are different from their competitors, consumers are tried to be influenced. Slogans are at the forefront of the concepts to be considered while creating an advertisement. Slogans convey messages to consumers using the functions of advertising. By this means, the effectiveness of advertising on the target audience can be increased. In addition to being an advertising medium, television channels also make their own advertisements. In the research, the slogans used in the advertisements from past to present of the five most-watched television channels of 2020 were examined, it was aimed to evaluate these slogans in terms of the functions of the advertisement, and it was revealed which advertising functions the television channels benefited more from in their own advertising slogans. In the conclusion part of the research, all the advertising slogans of the television channels were evaluated together and suggestions were presented regarding the use of advertising functions in advertising slogans.

Keywords