İletişim Çağının Vazgeçilmez Dili: Sözsüz İletişim Yerine Geçen Emojiiler

Author:

Year-Number: 2022-48
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 17:53:06.0
Language : Türkçe
Konu : Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Number of pages: 1002-1010
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojinin gelişimi neticesinde bireylerin iletişim şekilleri de dönüşüme uğramış, yüz yüze ve telefon, mektup gibi araçlarla gerçekleştirilen kişilerarası iletişim yerini sosyal ağlara bırakmıştır. İletişim araçları yeni kavramlarla karşımıza çıkarken, sosyal medya platformları da bu kavramlardan biri olarak yer almaktadır. Sosyal platformlarda kullanımı giderek artan emojiler, duygularını ifade etmek isteyen bireyler için gündelik hayatın vazgeçilmezi haline gelmiştir. Geçmişi daha eskiye dayansa da internetin yaygınlaşmasıyla birlikte kullanımı giderek yaygınlaşan emojiler, görsel iletişimin önemli bir elemanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Emojiler sayesinde çok sayıda kelime ile dahi zor anlatılacak bir durumu tek bir görsel ile anlatmak mümkün olabilmektedir. Sevinç, sevgi, aşk, üzüntü, hüzün ve daha birçok duygu, özellikle yüz ifadesi şeklindeki emojiler ile verilmektedir. Her geçen gün yeni yeni emojiler hayatımıza girerken, duygu ve düşüncelerimizi daha hızlı ve kolay bir şekilde ifade etmemize yardımcı olmaktadır. Emojiler, duyguları ve kavramları ifade etmekte kullanılan yüz ifadelerinin ve nesnelerin resimsel sunumu olarak karşımıza çıkmaktadır. Emojilerin evrenselliğinin tartışıldığı günümüzde yeni bir dilin oluşumundan söz edilmektedir. Kelimelerin sözlükte birer karşılığı yer almasına rağmen, yoruma göre şekillenebilen görsel grafikler olarak ifade edilen emojilerin algılanmasında kişiden kişiye farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu sembollerin sıklıkla dijital iletişimde kullanımları algılanması konusunda bir takım sorunları da beraberinde getirebilmektedir. Çalışmada sözsüz iletişim kavramı üzerinde durularak, sosyal platformlarda kullanımı giderek artan emojilerin iletişim olgusuna etkisi kuramsal çerçevede ele alınmaktadır.

Keywords

Abstract

As a result of the development of technology, the way of communication of individuals has also been transformed, and interpersonal communication carried out face-to-face and by means of telephone and letter has left its place to social networks. While communication tools come up with new concepts, social media platforms are one of these concepts. Emojis, which are increasingly used on social platforms, have become indispensable in daily life for individuals who want to express their feelings. Emojis, whose use has become increasingly widespread with the spread of the internet, appear as an important element of visual communication. Thanks to emojis, it is possible to describe a situation that can be difficult to explain even with a large number of words with a single image. Joy, love, love, sadness, sadness and many more emotions are given with emojis, especially in the form of facial expressions. As new emojis come into our lives every day, they help us express our feelings and thoughts faster and easier. Emojis are pictorial representations of facial expressions and objects used to express emotions and concepts. Today, when the universality of emojis is discussed, the formation of a new language is mentioned. Although the words have equivalents in the dictionary, there may be differences from person to person in the perception of emojis, which are expressed as visual graphics that can be shaped according to interpretation. The frequent use of these symbols in digital communication can bring along some problems in perception. The study focuses on the concept of nonverbal communication, and the effect of emojis, which are increasingly used in social platforms, on the communication phenomenon is discussed in a theoretical framework. The study focuses on the concept of nonverbal communication, and the effect of emojis, which are increasingly used in social platforms, on the communication phenomenon is discussed in a theoretical framework.

Keywords