Karadeniz’e Kıyı Ülkeler İle Türkiye Arasındaki Dış Ticaret İlişkileri ve Lojistik Altyapı

Author:

Year-Number: 2023-52
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-17 21:26:41.0
Language : Türkçe
Konu : Uluslararası İktisat
Number of pages: 1370-1382
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’nin Karadeniz’e kıyı olan komşuları ile ortak dış ticaret ilişkileri hem fırsatları hem de dezavantajları bir arada barındırmaktadır. Deniz ulaşımındaki kolaylığın sağladığı lojistik imkanlar önemli bir avantaj iken, bölgesel istikrarsızlıklar ve farklı kamplar şeklinde çerçevelenmiş üyelikler, dış ticaret açısından dezavantajlı bir görünüm arz etmektedir. Buna ek olarak yaşanan 2022 Şubat sonunda başlayan Rusya-Ukrayna savaşı ekonomik ve ticari süreci oldukça olumsuz etkilemiştir. Bu durum, klasik dış ticaret kuramları açısından bakıldığında karşılaştırmalı üstünlüklerden yeterince faydalanılmadığını düşündürmektedir. Türkiye’nin Karadeniz’de komşusu olan beş ülke (Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Gürcistan) ile olan ticari ilişkilerine bakıldığında oldukça çarpıcı bir sonuç gözlenmektedir. Türkiye’nin toplam ihracatı içerisinde 2019 yılı için bu ülkelerin aldığı pay %9 deyindedir. Halihazırda bölge Türkiye için bir ihracat pazarı olarak değerlendirilmekten uzak gözlenmektedir. Öte yandan Türkiye’nin yaptığı ithalat oranlarında bölge ülkelerinin oranı toplam ithalat içerisinde %12 düzeyindedir. Burada özellikle Rusya Federasyonu ön plana çıkmaktadır. Bu anlamda ithalat açısından Karadeniz ülkeleri ve özellikle Rusya, Türkiye için önemli bir ithalat ülkesi olarak ortaya çıkmaktadır. Bölge ülkelerinin lojistik alt yapılarında da yetersizlikler ve geliştirilmesi gereken alanlar vardır. Bu çalışmada Türkiye’nin Karadeniz ülkeleri ile olan ekonomik ve politik ilişkileri ile dış ticaret ilişkileri savaşın etkileri çerçevesinde ve lojistik bakış açısı ile ele alınarak bir durum değerlendirmesi yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Turkey and the country's Black Sea neighboring coast in foreign trade, infused with opportunities and disadvantages together. While the logistical facilities provided by the convenience of sea transportation are an essential advantage, regional instabilities and memberships framed as different camps present a disadvantageous appearance regarding foreign trade. In addition, the Russia-Ukraine war, which started at the end of February 2022, had a very negative impact on the economic and commercial process. This situation suggests that, in terms of classical foreign trade theories, comparative advantages are not sufficiently utilized. The neighboring five countries in Turkey's Black Sea (Romania, Bulgaria, Ukraine, Russia, Georgia) is a pretty striking result observed when looking at the commercial relationship. the share of these countries in Turkey's total exports in the 2019 year is 9%. Already region is observed far from being considered as an export market for Turkey. On the other hand, the ratio of the countries of Turkey's import ratio is 12% of the total level of imports. Here, especially the Russian Federation stands out. In this sense, the Black Sea countries in terms of imports, and in particular Russia, is emerging as important import country for Turkey. The logistics infrastructure of the countries in the region here also has deficiencies and areas that need improvement. In this study, a situation assessment has been made by considering Turkey's economic and political relations with the Black Sea countries and foreign trade relations within the framework of the effects of the war and from a logistics point of view.

Keywords