Sosyal Pazarlama Kapsamından HES Uygulaması Bilinirliği

Author :  

Year-Number: 2023-50
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-21 03:23:39.0
Language : Türkçe
Konu : Sağlık Yönetimi
Number of pages: 1227-1238
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal pazarlama, toplumsal fayda sağlamak amacıyla geleneksel pazarlama yöntemlerini düşüncelere uygulayan bir yaklaşımdır. Covid-19 gibi bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için etkili yöntemlerden biri sosyal pazarlama yaklaşımını kullanarak toplumun bilinçlendirilmesidir. Bu çalışmada, sosyal pazarlamanın sağlığın geliştirilmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi konularına sağladığı katkılar göz önüne alınarak HES uygulamasının toplum tarafından bilinirliğini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırma evrenini, Türkiye’de yaşayan ve HES uygulamasını kullanan 18 yaş ve üzeri bireyler oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemi ile elde edilen 527 çevrimiçi anket çalışmada değerlendirmeye alınmıştır. Katılımcıların %43,3’ünün HES uygulamasından internet aracılığıyla haberdar oldukları; %83,5’inin uygulamayı HES kodunun zorunlu olduğu işlemler için ve %75’inin “HES kodu almak” için uygulamayı kullandıkları görülmektedir. Katılımcıların medeni durumları, yaşları ve eğitim durumları ile HES uygulamasından haberdar olma şekilleri; katılımcıların yaşları ve eğitim durumları ile HES uygulamasını “HES kodu almak” amacıyla kullanmaları; katılımcıların yaşları ve eğitim durumları ile HES uygulamasını “korona riskini hesaplamak” amacıyla kullanmaları; katılımcıların yaşları ve eğitim durumları ile HES uygulamasını “yakınlarının sağlık durumlarını kontrol etmek” amacıyla kullanmaları; katılımcıların medeni durumları, mesleki durumları, çalışma durumları ve gelir durumları ile HES uygulamasını “yoğunluk haritasını görmek” amacıyla kullanmaları arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. HES uygulamasının bilinirliğinin arttırılması için uygulama ile erişilen verilerin gizliliği ve güvenliği hakkında toplum bilgilendirilmeli, dijital sağlık okuryazarlığıyla ilgili eğitimler verilmeli ve uygulamanın içeriği yaşlı ve görme engelli bireylere uygun şekilde geliştirilmelidir.

 

Keywords

Abstract

Social marketing is an approach that applies traditional marketing methods to ideas for social benefit. One of the effective methods to prevent the spread of infectious diseases such as Covid-19 is to raise the public awareness by using a social marketing approach. In this study, it is aimed to investigate the public awareness of HES application, considering the contributions of social marketing to health improvement and public awareness. Research population consists of individuals who are using the HES application and aged 18 and over living in Turkey. 527 online questionnaires obtained by convenience sampling method were evaluated in this study. The participants are 43.3% aware of the HES application via the internet; 83.5% use the application for imperative transactions and 75% use the application to "getting the HES code". The marital status, age and education status of the participants and the way they are aware of the HES application; the age and educational status of the participants and their use of the HES application to "getting the HES code"; using the HES application to “calculate the corona risk” with the age and educational status of the participants; participants' age, education level and using the HES application to "check the health status of their relatives"; There is a significant relationship between the participants' marital status, occupational status, employment status and income status and using the HES application to "see the density map" (p<0.05). In order to increase awareness of the HES application, the society should be informed about the privacy and security of the data accessed through the application, training should be given on digital health literacy and the content of the application should be developed. Suitable for elderly and visually impaired individuals.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics