Covid-19 Sonrası Dönemde Gig Ekonomisi ve Çalışma Hayatına Yansıması

Author:

Year-Number: 2023-51
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-27 15:35:41.0
Language : Türkçe
Konu : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Number of pages: 1293-1301
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Giderek azalan etkisine rağmen Covid-19 salgını tüm dünyayı çeşitli biçimlerde etkilemiştir. Salgın, ortaya çıktığı günden itibaren özellikle sağlık alanında dünyada çok sayıda hayati kayıpların ortaya çıkmasına neden olmuş ve bu süreçte hasta sayısı ciddi biçimde artmıştır. Ayrıca salgının etkileri sadece sağlık alanıyla sınırlı kalmayıp ekonomi, sosyal hayat, çalışma hayatı üzerinde de gözle görülür sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bu dönemde genellikle evden yürütülecek şekilde uygulanan çalışma hayatı, günümüzde, pek çok sektörde hibrid çalışma modelinin benimsenmesiyle esnek bir çalışma modeline evrilmiştir. Çok eski bir çalışma biçimi olan ve platform ekonomisi, çevrimdışı çalışma, talep yönlü ekonomi, gibi isimlerle de anılan Gig ekonomisi, covid-19’un sonucunda giderek artan şekilde kabul gören çalışma modellerindendir. Özellikle pandemi sonrası dijital işgücü platformları, çalışma hayatında yeniden benimsenen ve yaygınlaşan bir alan haline gelmiştir. Teorik olarak ele alınan bu çalışmada GIG ekonomisi kavramsal yönüyle ele alınarak salgın dönemiyle birlikte giderek artan görünümü ve işgücü piyasaları üzerindeki etkisi açısından değerlendirilmiştir. Çalışma hayatında uygulamalı örneklerin de yer aldığı Gig ekonomisi, avantajları ve dezavantajları yönüyle tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

Despite its waning effect, the Covid-19 epidemic has affected the whole world in various ways. The pandemic has caused many vital losses in the world, especially in the field of health, since the day it emerged, and the number of patients has increased seriously in this process. In addition, the effects of the epidemic are not only limited to the field of health, but also have visible consequences on the economy, social life and working life. Working life, which was generally practiced from home in this period, has evolved into a flexible working model with the adoption of the hybrid working model in many sectors. The Gig economy, which is a very old way of working and also known as platform economy, offline working, and demand-side economy, is one of the working models that has been increasingly accepted as a result of covid-19. Especially after the pandemic, digital workforce platforms have become an area that has been adopted and popularized again in working life. In this theoretical study, the Gig economy was discussed in terms of its conceptual aspect and evaluated in terms of its increasing appearance with the pandemic period and its impact on labor markets. The Gig economy, which also includes practical examples in working life, has been discussed in terms of its advantages and disadvantages.

Keywords