Z Kuşağında Tükenmişliğin Ötesi: Sessiz İstifa

Author:

Year-Number: 2023-52
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-17 21:32:08.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 1400-1405
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Pandemi sonrası değişen çalışma koşulları ve mesai saatleri beraberinde yeni bir kavramın doğusuna neden olmuştur. Bu kavram, “sessiz istifa” kavramıdır. Sessiz istifa, çalışanların mevcut görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, bu sorumlulukların ötesine geçmeden faaliyette bulunması durumudur. Kavramın, ilk akla gelen anlamındaki gibi işten ayrılma söz konusu değildir. Çalışanların mevcut işlerinde, minimum çaba ve performans ile kendilerini yormadan iş verenlere karşı vermiş oldukları bir tepki türüdür. Pandemi döneminde evden çalışma, esnek mesai saatleri, yaşamsal faaliyetlerin dijitalleşmesi, iş hayatına henüz başlayan Z kuşağının tükenmişliğine neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı; özellikle Z kuşağı bireyleri arasında yaygın olarak görülen sessiz istifa kavramının nedenleri ve belirtileri ile ilgili literatür çalışması yapmak ve sessiz istifa davranışı durumunda alınması gereken önlemler ile ilgili önerilerde bulunmaktır. Çalışmanın sonucunda ise, yöneticilerin, tutarlı yönetim yapısı ve mutlu iş kültürü oluşturmaları, ücret politikalarındaki iyileştirmeler, çalışanların başarısının takdir edilmesi ve teşvik edici ödül sistemleri ile çalışanların performansı olumlu şekilde etkilenebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Changing working conditions and working hours after the pandemic has led to the birth of a new concept. This concept is the concept of " Quiet Quitting ". Quiet quitting is the situation in which employees act without going beyond these responsibilities while fulfilling their current duties and responsibilities. As the first meaning of the concept comes to mind, there is no question of leaving the job. It is a type of reaction that employees give to their employers in their current jobs, with minimum effort and performance, without tiring themselves. Working from home, flexible working hours, digitalization of vital activities during the pandemic period have caused the exhaustion of the Z generation, which has just started business life. The aim of this study; To make a literature study on the causes and symptoms of the concept of quiet quitting, which is especially common among Z generation individuals, and to make suggestions about the precautions to be taken in case of silent resignation behavior. As a result of the study, the performance of the employees can be positively affected by the managers creating a consistent management structure and happy work culture, improvements in the wage policies, appreciating the success of the employees and encouraging reward systems.

Keywords