Türkiye’de İstihdam Alanları, İstihdam Oranı ve Cinsiyet: OECD Verileri

Author:

Year-Number: 2023-52
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-17 21:37:15.0
Language : Türkçe
Konu : Ekonomi
Number of pages: 1440-1443
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İstihdam, ülkelerin ekonomik büyümeleri açısından oldukça önemlidir. Birbirlerini etkiliyor olmaları nedeniyle hem istihdam hem de ekonomik büyüme, gerek bilimsel gerekse politika yapıcılar tarafından sürekli araştırılması ve ihtiyaca göre düzenleme yapılması gereken önemli bir konu olmuştur. Güncelliğini koruyor olması ve bilimsel çalışmalarda sürekliliğin devam edebilmesi için bu çalışmada, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) veri tabanında bulunan Türkiye ye ait 2023 yılı ilk 6 ayına ait istihdama ait veriler ilk iki çeyreklik (üçer aylık) dönem için incelenmiştir.  Bir ülkenin istihdamını etkileyen pek çok değişken olmasına rağmen ulaştığımız kısıtlı değişken ile çalışma tamamlanmıştır. Bu değişkenler cinsiyet, istihdam oranı ve veri tabanında yer alan istihdam alanları dır. İstihdam alanları ise, tarım, inşaat, inşaat dahil sanayi, inşaat hariç sanayi, imalat/üretim ve hizmetler olarak sınıflandırılmıştır. İmalat/üretim istihdam alanına ait veri olmadığı için analiz dışı bırakılmış, diğer alanlarda ise istihdam sayısı açısından 2023 yılının ilk iki çeyreği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmamıştır. Ancak istihdam alanlarına göre istihdam sayıları hem ilk hem de ikinci çeyrek de anlamlı bir fark göstermiştir. Bu sektörlerden hizmet sektörü en yüksek istihdam sayısına sahip istihdam alanı olarak belirlenmiştir. İlk iki çeyrek de cinsiyete göre istihdam oranı incelendiğinde çeyrekler arasında fark çıkmazken, hem ilk çeyrek hem de ikinci çeyrek de erkek ve kadınlar arasında istihdam oranı istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermiştir.

Keywords

Abstract

Employment is very important for countries for their economic growth. These variables affect each other. Employment and economic growth should be frequent  investigasted both scientific and policy-markers. This matter remains current. In this study, Türkiye’s data for the first two quarter of 2023 were taken from the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) database. Gender, economic aktivity and employment variables were anayzed. Agriculture, construction, industry including construction, industry excluding construction, manifacturing and services. There was no data on manufacturing. Other economic activities  were not statisticaly significant in the two quarter. But employment numbers other according to employment avtivity showed a significant difference in both the first and second quarters. Gender was not statistically difference in the two quarter. But gender, both in the first quarter and in the second quarter were statisticaly significant, The employment rate was different  between female and male  employmet rate

Keywords