Küresel Hava Kargo Pazarında Turkish Cargo’nun Yeri

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-07-04 11:04:02.0
Language : Türkçe
Konu : Sivil Havacılık
Number of pages: 46-53
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hava kargo taşımacılığı, günümüzde küresel ticaretin en hızlı ve güvenli seçeneği olarak kabul edilen ürün ve posta taşımacılığına verilen isimdir. Hava kargo taşımacılığı, küresel tedarik zincirlerinin olmazsa olmaz bileşenlerinden biri olup uluslararası lojistikte önemli bir role sahiptir. Havayolu kargo taşımacılığının avantajları arasında hızlı teslimat süreleri, kesintisiz takip olanağı, zarar ve kayıpların görece minimize edilebilmesi, düşük sigorta maliyeti, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan görece daha az etkilenme gibi faktörler bulunmaktadır. Ayrıca havayolu taşımacılığı, yoğun trafik olan bölgelerde zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Acil, hassas, kısa ömürlü ve yaşamsal öneme sahip ürünlerin taşınması, uzak ülkelere hızlı gönderimlerin yapılması, tedarik zincirinin kesintisizliğinin sağlanması gibi avantajlarıyla ekonomiye büyük katkılar sağlamaktadır.

Türk Hava Yolları, Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayoludur. Kargo taşıma faaliyetlerini, kargo markası olan Turkish Cargo aracılığıyla sağlamaktadır. Özellikle yaşanan küresel salgın sürecinde sektör bağlamında ortaya çıkan olağanüstü koşulların yolcu taşıma operasyonlarını ciddi ölçüde olumsuz yönde etkilemesine koşut dünya hava kargo taşıma trafiğinde ciddi bir talep ortaya çıkmıştır.  Bu beklenmedik gelişme silsilesi, hava taşıma işletmelerinin filolarında bulunan yolcu uçaklarının kabin bölümünde “kargo” taşıması yapmaya başlamalarına yol açmıştır. Bu süreçte Türk Hava Yolları ortaya çıkan bu beklenmedik katastrofik olguyu oldukça rasyonel biçimde avantaja dönüştürerek, anlık kapasite kısıdını belirli sayıda yolcu uçağını kabin bölümünde kargo taşımaya uygun hale getirmiş ve pazarda öne çıkan bir oyuncu pozisyonu elde etmiştir. Turkish Cargo, dünyanın pek çok noktasına direkt uçuş yapan bir hava kargo taşıyıcısıdır. Merkezi Hong Kong'da bulunan ve Türk Hava Yolları, ZTO Express ve Pal Air ortaklığı ile kurulan bir taşıma şirketi olan We World Express, geniş küresel erişim ağı sayesinde 100’den fazla ülkeye e-ticaret bağlamında uçtan uca verdiği hizmet ile faaliyetlerini 2022 yılı itibariyle SMARTIST’e taşıyan şirket, aktif bir şekilde dünyaya hava kargo hizmeti sağlamaktadır.

Bu çalışmanın amacı küresel hava kargo pazarında yıldızı giderek parlayan Turkish Cargo’nun faaliyetlerini ve pazar payı gelişimini durum analiz yöntemiyle incelemektir. Çalışmada ikincil kaynak verileri kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

Air cargo transportation is the name given to the transportation of goods and mail, which is considered the fastest and safest option for global trade today. Air cargo transportation is an indispensable component of global supply chains and plays a significant role in international logistics. Among the advantages of air cargo transportation are fast delivery times, seamless tracking, relatively minimized damage and losses, lower insurance costs, and less susceptibility to fluctuations in fuel prices. Additionally, air transportation saves time and costs in regions with heavy traffic. With its advantages such as the transportation of urgent, sensitive, short-lived, and vital products, rapid shipments to distant countries, and ensuring the continuity of the supply chain, air cargo transportation contributes significantly to the economy.

Turkish Airlines is the flag carrier airline of Turkey. It conducts cargo transportation activities through its cargo brand, Turkish Cargo. Especially during the global pandemic, the extraordinary conditions that emerged in the sector led to a significant demand in the world air cargo transportation traffic, parallel to the serious negative impact on passenger transportation operations. This unexpected series of events led airline operators to start carrying cargo in the cabin section of passenger aircraft in their fleets. Turkish Airlines, in this process, turned this unexpected catastrophic phenomenon into an advantage quite rationally, by converting a certain number of passenger aircraft in the cabin section into cargo transportable, and achieved a prominent position in the market. Turkish Cargo is a global air cargo carrier that operates direct flights to many destinations worldwide.

We World Express, headquartered in Hong Kong and established in partnership with Turkish Airlines, ZTO Express, and Pal Air, is a transportation company that provides end-to-end services for e-commerce to over 100 countries through its extensive global access network. As of 2022, the company has transferred its operations to SMARTIST, actively providing air cargo services worldwide.

The aim of this study is to examine the activities and market share development of Turkish Cargo, which is increasingly shining in the global air cargo market, through a situation analysis method. Secondary source data was used in the study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics