Kırsal Kalkınma Bakımından Boş zaman Değerlendirmenin Önemi

Author :  

Year-Number: 2023-49
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-23 23:31:31.0
Language : Türkçe
Konu : İktisadi Gelişme
Number of pages: 1122-1130
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kırsal bölgelerde nüfusun azalması ve bölgesel eşitsizlikler kırsal kalkınma sorununun önemini gündeme taşımaktadır.  Kırsal alanlarda yeterince sosyal yaşamın içinde yer almayan ve eğitimden de faydalanamayan toplulukların atıl olarak kalması ekonomik ve sosyal bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle cinsiyete dayalı bir değerlendirme yapılacak olursa kadın nüfusunun bundan son derece olumsuz olarak etkilendiği, erkek nüfusun ise yeterince sosyal ve kültürel etkinliklere katılımının sağlanamadığı görülmektedir. Ayrıca genç ve çocuklar için de eğitim başta olmak üzere birçok sosyal, kültürel, spor-eğlence ve eğitici etkinliklerden yararlanma durumu yeterli olmamaktadır. Bu durum genel olarak kişisel ve ruhsal gelişme imkân sağlayabilecek ve aynı zamanda eğitici becerilerle desteklenen işgücü toplamı olarak beşeri sermayeyi oluşturabilecek öncelikli çabaları zorunlu kılmaktadır. Özellikle kırsal kalkınmanın sağlanmasına yönelen çalışmalar çalışma süresi dışında kalan boş zamanın değerlendirilmesini de gerektirmektedir. Kırsal alanda aynı zamanda mevsimlik çalışma durumu ve gizli işsizliğin yaygınlığı kırsal kalkınmanın sağlanmasında boş zaman değerlendirme faaliyetlerini zorunlu kılmaktadır. Bu sebeple bu çalışma kapsamında kırsal alanda düşük verim ve düşük gelir düzeyi ile çalışan ve mevsimlik çalışan işgücünün çalışma süreleri dışında farklı faaliyetlerle meşgul edilmeleri toplumsal gelişme bakımından önemli olacaktır. Aynı şekilde kadın nüfusun üretken ve sosyal yaşamda yer alması, çocukların ve gençlerin eğitimleri ile yürütülen ve kişisel gelişimine katkı sağlayan faaliyetlere katılarak kişisel ve ruhsal gelişimlerinin sağlanması toplumsal ve kırsal kalkınmanın temelidir. Bu sebeple kırsal kalkınma konusunda kırsal alandaki boş zaman değerlendirme faaliyetleri önemli bir konu olarak değerlendirilmelidir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek çalışmada kırsal alanda gerçekleştirilecek boş zaman etkinliklerine yönelik çalışmaların önemi ele alınacaktır. Çalışma literatür ve kişisel değerlendirme içermektedir.

 

Keywords

Abstract

There is a decrease in population and regional inequalities in rural areas. For this reason, the problem of rural development in rural areas is important. There are communities in rural areas that are not sufficiently involved in social life and cannot benefit from education. These idle communities become an economic and social problem. In particular, when a gender-based assessment is made, the female population is adversely affected. It is seen that the male population does not participate sufficiently in social and cultural activities. In addition, it is not enough for young people and children to benefit from education, social, cultural, sports entertainment, and educational activities. These activities are necessary efforts that can enable personal and spiritual development. At the same time, it will be able to create human capital by being supported with educational skills. In particular, it is important to evaluate the spare time outside the working time to ensure rural development. In rural areas, seasonal work and disguised unemployment necessitate leisure activities. For this reason, within the scope of this study, the importance of low productivity and low-income level in rural areas and different activities of the seasonal workforce outside working hours in terms of social development are evaluated. Likewise, the participation of the female population in productive and social life is evaluated in terms of rural development. In addition, participation in activities that contribute to the education and personal development of children and young people is evaluated in terms of rural development. For this reason, leisure activities in rural areas should be considered as an important issue in rural development. In the study to be carried out in this context, the importance of studies on leisure activities to be carried out in rural areas will be discussed. The study includes literature and personal evaluation.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics